Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zazwyczaj posiadają w majątku firmy środki trwałe. W artykule przedstawiamy czym są oraz jakie składniki majątku mogą być zaliczone do środków trwałych, a także jak