Zmiana urzędu skarbowego dla VAT w 2016 roku

Od stycznia 2016 roku zmieniło się wiele przepisów, w tym również przepisy określające przynależność do danego urzędu skarbowego ze względu na podatek od towarów i usług.

Zmiana urzędu skarbowego dla VAT skutkuje tym, że może się okazać, że podatnik będzie zmuszony rozliczać VAT w innym niż do tej pory urzędzie – sprawdź, czy zmiana dotyczy też Ciebie.

Zmiana urzędu skarbowego dla VAT – jak było do końca 2015 roku

Do końca roku 2015 przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą na obszarze podlegający pod inny urząd skarbowy, niż jego miejsce zamieszkania, musiał się rozliczać w dwóch urzędach – dla VAT po adresie prowadzenia działalności, a dla podatku dochodowego po adresie zamieszkania. Wynikało to z ustawy o VAT:

Art. 3 ust. 1 Ustawy o VAT

„Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (…)”.

Było to dość niewygodne dla przedsiębiorcy, ponieważ załatwiając różne sprawy musiał kontaktować się z dwoma różnymi urzędami.

Zmiana urzędu skarbowego dla VAT – jak jest od 2016 roku

Od stycznia 2016 roku wyżej wymieniony przepis ustawy o VAT został uchylony, w związku z tym właściwość urzędów skarbowych ustala się na podstawie przepisów ordynacji podatkowej:

Art. 17 ust. 1 Ordynacji Podatkowej

„Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika (…)”.

Więc w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych jest to duże ułatwienie, bo przedsiębiorca podlegać będzie pod jeden urząd skarbowy – ten sam ze względu na podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług.

Zobacz też:

Pomniejszenie wymiaru urlopu a nieobecność w pracy

Pensja brutto netto

Zmiana urzędu skarbowego dla VAT – nie składaj VAT-R!

W takim wypadku powstaje wątpliwość – czy ze względu na ewentualną zmianę urzędu skarbowego dla VAT podatnik zobowiązany jest do złożenia formularza aktualizującego VAT-R?

Urzędy skarbowe nie mają tutaj wątpliwości – nie, ponieważ zmiana nie nastąpiła z woli lub z jakiejś czynności podatnika, tylko odgórnie, poprzez zmianę przepisów. Więc odnośnie tych zmian podatnik nie musi składać formularza VAT-R.

Zapraszamy do przeczytania – Jednolity plik kontrolny