BDO to system teleinformatyczny, gromadzący informacje na temat gospodarki odpadami. W jego ramach prowadzony jest rejestr, nad którym pieczę sprawują marszałkowie województw. Wprowadzone niedawno przepisy nakładają obowiązek rejestracji na podmioty wykonujące wymienione czynności. Ponadto nadany numer BDO musi się też znaleźć na fakturach i innych dokumentach związanych z działalnością.

BDO – czym jest i jakie informacje zawiera?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, gromadzi informacje na temat:
  • wprowadzanych na terytorium kraju opakowań,
  • rodzajach oraz ilości wytwarzanych odpadów,
  • przetwarzania ich oraz przemieszczania transgranicznego,
  • wpływów ze związanych z nimi opłat.

Rejestr BDO – kto musi się tam zarejestrować?

Do rejestru BDO mają obowiązek wpisać się wszystkie podmioty, które wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję oraz wszyscy ci, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, pojazdy, smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.   Do rejestru BDO przedsiębiorca musi uzyskać wpis jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Rejestracji będzie można dokonać elektronicznie, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. Papierowe wnioski będą mogli składać tylko działający w Polsce przedsiębiorcy zagraniczni.

Brak rejestracji BDO i brak numeru BDO na fakturze – co za to grozi?

Nowe przepisy obowiązujące od stycznia 2020 roku zakładają kary sięgające nawet miliona złotych, a także kary aresztu lub grzywny, w przypadku niezarejestrowania się do rejestru BDO. Brak numeru BDO na fakturze zagrożony jest karą administracyjną o wysokości od 5000 do miliona złotych.