Kwestia odwrotnego obciążenia wydaje się zawiła, ale jak to w życiu bywa - straszne jest to, co nieznane. W niniejszym artykule za pomocą przykładu postaramy się objaśnić, na czym polega rozliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu.

Rozliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu

Na początek należy wyjaśnić, czym jest odwrotne obciążenie. Otóż mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy podatnik VAT dokonuje sprzedaży na rzecz innego podatnika towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (ogólnie wyroby ze stali, odpady szklane i papierowe). Obowiązuje wówczas tzw. zasada odwrotnego obciążenia, co oznacza, iż VAT rozlicza nabywca towarów. Obowiązkiem sprzedawcy jest wystawienie faktury bez stawki i kwoty podatku. Przykład 1. Przedsiębiorca otrzymał fakturę za zakupiony towar (mieszczący się w grupie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT). Fakturę wystawiono w dniu 26 sierpnia 2014 roku, jednak przedsiębiorca otrzymał ją wraz z towarem dopiero 2 września 2014 roku. Na dokumencie zawarto zapis “odwrotne obciążenie”. Pytanie: kiedy przedsiębiorca może dokonać odliczenia podatku VAT? W miesiącu wystawienia faktury czy otrzymania towaru? Jak to wykazać na deklaracji VAT? Zobacz też:
Dzień wolny za święto Przelicznik wynagrodzenia
Odwrotne obciążenie oznacza, że obowiązek zapłaty podatku VAT należnego leży po stronie nabywcy towarów. W przypadku dostawy odpadów obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, zatem z chwilą dostawy towarów (zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). W przytoczonym przykładzie dostawa towarów do nabywcy nastąpiła we wrześniu. Dlatego w tej sytuacji fakturę wystawioną w sierpniu traktujemy jako wystawioną przed powstaniem obowiązku podatkowego, co jest zgodne z zapisami art. 106i ust. 7 ustawy o VAT. Wartość obliczonego podatku należnego z tytułu dostawy towaru jednocześnie będzie stanowić wartość podatku naliczonego. Jego odliczenia można dokonać w tym samym okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy. Pamiętaj! Z prawa do odliczenia VAT można skorzystać pod warunkiem rozliczenia wartości podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której powstał obowiązek jego rozliczenia. Rozliczenia podatku podatnik może dokonać, wystawiając fakturę wewnętrzną lub obliczając podatek na fakturze otrzymanej od nabywcy. W odniesieniu do przykładu - podatnik powinien rozliczyć podatek VAT w miesiącu dostawy towarów, czyli w tym przypadku we wrześniu. Również w tym miesiącu może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego. Kwotę podatku naliczonego będzie stanowić kwota podatku należnego wynikającego z dokonanego nabycia. Przeczytaj Więcej o odwrotnym obciążeniu w 2017 roku od usług budowlanych