WNT, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to jedna z podstawowych transakcji zagranicznych dokonywanych przez polskich przedsiębiorców. Dlatego warto wiedzieć jak takie zdarzenie rozliczyć na gruncie podatkowym.

WNT a VAT UE

Czynny podatnik VAT dokonujący WNT powinien dokonać przed pierwszą tego typu transakcją rejestracji jako podatnik VAT UE. W tym celu w odpowiednim urzędzie skarbowym składa VAT-R, przy którego wypełnianiu szczególną uwagę należy zwrócić na część C.3.
Ważne! W przypadku podmiotów zwolnionych z VAT obowiązek rejestracji wystąpi po przekroczeniu limitu nabyć towarów wynoszącego 50.000 zł. Do momentu jego przekroczenie nie ma potrzeby rejestracji i wykazywania WNT. Jednak nie jest to zabronione!

Obowiązek podatkowy VAT a WNT

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

WNT w rejestrach VAT

Podmiot dokonujący WNT ma obowiązek wykazania w rejestrze sprzedaży VAT podatku VAT należnego. Natomiast jeżeli chodzi o wykazanie transakcji w rejestrze zakupu VAT, jest to możliwe, o ile przedsiębiorca posiada prawa do odliczenia VAT. Wówczas WNT, będzie co do zasady neutralne podatkowo dla jego nabywcy (czynnego podatnika VAT). WNT na podstawie prowadzonych rejestrów VAT należy wykazać w składanej okresowo:
  • deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
  • informacji podsumowującej VAT- UE
Zobacz też:
Karta szkolenia wstępnego bhp Przelicznik netto brutto Kwestionariusz osobowy druk
Ważne!Podmiot zwolniony z VAT, który zarejestrował się do celów VAT UE powinien w urzędzie skarbowym złożyć VAT-8 i na jego podstawie dokonać wpłaty podatku VAT należnego. Co ważne, podatek w dniu zapłaty będzie stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, który należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.
Gorący Katalog HotLink