Najnowsze

Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT

Sprzedaż gruntu w określonych przypadkach jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Jeśli sprzedaż gruntu następuje z prywatnego majątku, to zazwyczaj transakcja ta nie jest traktowana jako działalność gospodarcza.
Czytaj więcej

Mikro, mały i średni przedsiębiorca

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dokonuje podziału na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Podział ten dokonany jest w oparciu o kryterium liczby zatrudnianych przez przedsiębiorcę pracowników oraz osiągany przez niego roczny obrót.
Czytaj więcej

Przychód, koszty i dochód

Podatek dochodowy płacimy od uzyskanego dochodu. Dla obliczenia dochodu niezwykle ważne są dwa pojęcia: przychód i koszty uzyskania przychodu. Początkującym przedsiębiorcom zwykle sprawia problem rozróżnienie tych pojęć, zwłaszcza jeśli chodzi
Czytaj więcej

Kasowa metoda rozliczania VAT

Podatnicy mający status małego podatnika mogą wybrać kasową metodę rozliczania VAT, która w sposób szczególny pozwala na rozliczenie VAT należnego (od sprzedaży), jak i podatku naliczonego (od zakupów). Rozliczenie tą metodą,
Czytaj więcej