Praca zawodowa jest jedną z najważniejszych aktywności w życiu człowieka – nie można jednak zapominać, że zawsze na pierwszym miejscu powinna stać dbałość o zabezpieczenie swojego zdrowia i życia. Także w miejscu pracy należy dołożyć wszelkich starań, aby zachowane były zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne, nie tylko zawody związane np. z pracą na wysokościach czy przy niebezpiecznych substancjach są mocno obwarowane przepisami. Pracodawca zatrudniający pracowników w biurze powinien pamiętać o dostosowaniu się do przepisów BHP. Przeczytaj nasz artykuł i poznać zasady bhp w biurze!

Biuro - miejsce pracy stałej

Wydawać by się mogło, że biuro stanowi jedno z bezpieczniejszych miejsc pracy, w którym stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – poza posiadaniem gaśnicy i apteczki – jest zbędne. Tymczasem okazuje się, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. także biuro musi spełniać odpowiednie wymagania.

BHP przepisy

Par. 2 rozporządzenia, zawierający najważniejsze definicję pojęć używanych w tych przepisach, określa, że pomieszczeniem pracy nazywa się pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca (pkt. 3). Zatem biuro spełnia to wymaganie – co więcej, najczęściej spełnia ono także wymogi pomieszczenia pracy stałej, czyli takiego, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika przekracza 4 godziny na dobę (pkt 4).

Zobacz też:

Podróż służbowa

Lista obecności

Wynagrodzenie netto brutto

Natomiast jeśli spojrzeć na par. 1, to zgodnie z jego brzmieniem przepisy rozporządzenia dotyczą szczególnie:

  • obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy,
  • procesów pracy,
  • pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych,

co przesądza o konieczności dostosowania pomieszczeń biurowych do wskazanych wymogów.

Jakie zatem obowiązują przepisy bhp w biurze? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dziale III rozporządzenia – pomieszczenia pracy.

Cały artykuł znajdziesz na: BHP przepisy.