Wycena środka trwałego ma na celu ustalenie jego wartości, która zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych i od której to będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Nie zawsze możliwe jest określenie jej na podstawie dokumentu zakupu, ponieważ są sytuacje, gdy takiego dokumentu po prostu nie posiadamy. Co wtedy? Jak wycenić środek trwały?

Wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie

Jeśli dany składnik majątku wytworzyliśmy sami, wówczas  nie posiadamy jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego jego zakup. W tej sytuacji wartość musimy ustalić na podstawie kosztu wytworzenia, czyli wartości zużytych do wytworzenia rzeczowych składników majątku, wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę oraz pozostałych kosztów.

Ważne!

W tym przypadku, do kosztów wytworzenia nie możemy zaliczyć wartości pracy własnej, małoletnich dzieci lub małżonka, kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży i pozostałych kosztów operacyjnych czy operacji finansowych.

Wycena środka trwałego otrzymanego w darowiźnie lub spadku

Ciężko o dokument zakupu, jeśli dany środek trwały stanowi  przedmiot spadku lub darowiznę. W tej sytuacji za wartość początkową powinniśmy przyjąć wartość rynkową przedmiotu z dnia nabycia lub kwotę wynikającą z umowy o nieodpłatnym przekazaniu.

Wniesienie prywatnego majątku do firmy

Jeśli postanowimy, że w prowadzonej działalności będziemy wykorzystywać własny, prywatny sprzęt, do którego nie posiadamy dowodu zakupu, wówczas nie utracimy możliwości zakwalifikowania danego składnika majątku do środków trwałych firmy.

W takiej sytuacji przepisy zezwalają na wprowadzenie środka trwałego w wartości, której podstawą jest wycena dokonana przez samego przedsiębiorcę. Wycena ta powinna zostać wykonana na podstawie cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia zużycia danego składnika majątku. Zobacz też:
Sprostowanie świadectwa pracy Rozwiązanie umowy na czas określony Pensja brutto netto
Darmowe ogłoszenia Jeśli jednak ustalenie wartości środka trwałego jest dla nas dużym utrudnieniem, wówczas istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do niezależnego biegłego - rzeczoznawcy majątkowego.

Ważne!

Przekazanie składnika majątku prywatnego do środków trwałych wymaga sporządzenia odpowiedniego dokumentu. Powinien on zawierać dane potwierdzające fakt dokonania takiej operacji oraz określać:
  • datę jej dokonania
  • jaki rodzaj środka trwałego jest przekazywany
  • dane konieczne do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji oraz prawidłowego ustalenia odpisów amortyzacyjnych

Polecamy artykuł » Środek trwały, wyposażenie czy wydatek?