Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych zobowiązani są do rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Dość kłopotliwą cechą kas fiskalnych jest to, że raz zapisanej na kasie sprzedaży nie można ani wycofać, ani poprawić. Jak postępować w przypadku błędnych zapisów na kasie fiskalnej?

Kiedy można dokonać korekty przy sprzedaży na kasie fiskalnej?

Rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W rozporządzeniu zostały określone zasady korygowania transakcji. Transakcje te dotyczą zwrotów towarów, uznanych reklamacji oraz wystąpienia oczywistych pomyłek w ewidencji. Oczywista pomyłka jest to pomyłka, która nastąpiła w momencie sprzedaży lub też natychmiast po niej, była łatwa do zauważenia oraz pojawiła się w wyniku niedokładności. Przedsiębiorca, w wyniku wystąpienia oczywistej pomyłki przy sprzedaży, niezwłocznie powinien dokonać korekty sprzedaży w odrębnej ewidencji. Podatnik zobowiązany jest do umieszczenia w odrębnej ewidencji:
  • błędnie zarejestrowaną sprzedaż - wraz z opisaniem wartości sprzedaży brutto oraz wartości podatku należnego;
  • krótki opis powodu oraz okoliczności popełnienia pomyłki;
  • paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż (w przypadku, gdy dołączenie paragonu jest niemożliwe, należy dołączyć dowody potwierdzające rzeczywisty przebieg transakcji).
Dodatkowo przedsiębiorca jest zmuszony do ponownej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, ale już w prawidłowej wysokości.

Ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej

Podatnik zobowiązany jest do umieszczenia w odrębnej ewidencji:
  • błędnie zarejestrowaną sprzedaż - wraz z opisaniem wartości sprzedaży brutto oraz wartości podatku należnego;
  • krótki opis powodu oraz okoliczności popełnienia pomyłki;
  • paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż (w przypadku, gdy dołączenie paragonu jest niemożliwe, należy dołączyć dowody potwierdzające rzeczywisty przebieg transakcji).
Dodatkowo przedsiębiorca jest zmuszony do ponownej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, ale już w prawidłowej wysokości. Podatnik sam zakłada ewidencję. Nie ma żadnych ustalonych wzorów takiej ewidencji. Zobacz też:
praca przy komputerze netto na brutto ubezpieczenie społeczne