Prawo rygorystycznie wskazuje kiedy wystawić należy fakturę korygującą, a kiedy notę korygującą. Choć ich nazwy brzmią podobnie mają zupełnie inne zastosowanie.

Kiedy wystawia się noty korygujące?

Nota korygująca służy do modyfikowania wszelkiego rodzaju formalnych błędów znajdujących się na fakturze VAT, które nie odnoszą się do widniejących na niej kwot, a zatem nie ma ona wpływu na rozliczenia podatkowe. Notę korygującą wystawia nabywca, ale należy pamiętać, że musi ona zostać zatwierdzona przez sprzedawcę. Można wymienić następujące elementy faktury, które mogą być poprawiane za pomocą noty korygującej:
 • numer faktury,
 • data wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • NIP nabywcy i sprzedawcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • termin płatności,
 • sposób zapłaty

Kiedy wystawia się faktury korygujące?

W odróżnieniu od noty, prawo do sporządzenia faktury korygującej posiada wyłącznie sprzedawca. Jeżeli błąd związany z wartościami liczbowymi na fakturze dostrzeże nabywca, to powinien zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o sporządzenie korekty. Faktury korygujące wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury dokumentującej sprzedaż lub zaliczkę:
 • udzielono rabatu lub obniżki ceny ;
 • otrzymano zwrot towarów;
 • dokonano zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat czy zadatków;
 • podwyższono cenę
 • stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Ponadto możliwe jest także wystawienie faktury korygującej w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Oznacza to, że co do zasady w każdej sytuacji, również w zakresie przewidzianym dla not korygujących, istnieje możliwość skorzystania z prawa do wystawienia faktury korygującej. Zobacz też:
Przelicznik brutto na netto