Otrzymywane faktury powinny być na bieżąco rozliczane w Księdze Przychodów i Rozchodów. Jakie są konsekwencje zgubienia lub zniszczenia dokumentu? W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie jego duplikatu. Jak tego dokonać? Kiedy należy rozliczyć się na podstawie nowego dokumentu?

Rozliczanie podatku za pomocą duplikatu faktury

Według przepisów podatkowych duplikat faktury VAT traktowany jest na takich samych zasadach, jak jej oryginał – jedyną konsekwencją w przypadku zgubienia dokumentu jest więc konieczność uzyskania jego kopii. Podatek VAT można odliczyć nie tylko w miesiącu wpłynięcia faktury, ale też w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku rozliczeń kwartalnych.

Data rozliczenia duplikatu faktury

Jeśli faktura zaginęła przykładowo w czasie przesyłania jej pocztą, a dowiedziałeś się o tym dopiero po otrzymaniu ponaglenia do zapłaty, rozliczenia jej duplikatu możesz dokonać w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy faktura została zgubiona lub zniszczona w firmie – wówczas jej duplikat należy rozliczyć jeszcze w miesiącu, w którym wystawiony został oryginał. Co jeśli wydany zostaje on po okresie rozliczeniowym? Należy wówczas złożyć korektę zeznania podatkowego za dany okres. Faktury nie można więc rozliczyć wówczas w dwóch kolejnych miesiącach, chyba że przedsiębiorca otrzyma duplikat przed upływem trzech miesięcy od wysyłki oryginału. Wniosek o wystawienie duplikatu faktury można złożyć zarówno w formie ustnej, jak też pisemnej – nie jest ona regulowana przez przepisy. Zobacz też:
długi info rca zus zus rsa