Przedsiębiorcy często korzystają z ofert zakupów na raty. Bywają one szczególnie opłacalne – wiele sklepów oferuje rozłożenie należności na 0% raty. Jak prawidłowo zaksięgować zakup na raty? Co warto wiedzieć odsetkach? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej!

Dokumentowanie zakupu na raty

W momencie dokonania zakupu na raty przedsiębiorca otrzymuje fakturę, na której wskazana jest łączna kwota zakupionego towaru, a także uiszczona opłata. Kolejne raty zapisywane są w harmonogramie spłat – załączniku do umowy sprzedaży. Korzystasz już z innych usług sprzedawcy? W takich sytuacjach często możliwe jest dołączenie informacji o kolejnej racie do wystawianych faktur. Warto jednak pamiętać, że wówczas rata nie będzie jedną z pozycji na dokumencie, ale jedynie informacją o kwocie do zapłaty. Wysokość raty jest dodawana do łącznej sumy na fakturze tylko w niektórych sytuacjach – pozwala to na podsumowanie łącznej kwoty do zapłaty. Mimo że kolejne raty znajdują się na fakturze, nie należy ich księgować, gdyż spowodowałoby to zdublowanie kosztu. W sytuacji, gdy faktura dokumentująca zakup na raty opiewa całą wartość zamówienia, należy zaksięgować ją zgodnie z datą jej wystawienia. Mimo że płatność została rozłożona na raty, trzeba wówczas pamiętać o uwzględnieniu całej wartości z faktury. Zakupiony towar będzie stanowić środek trwały w Twojej firmie? W takim przypadku kosztem podatkowym będą odpisy amortyzacyjne, a podatek VAT będzie podlegał odliczeniu zgodnie z datą otrzymania faktury.

Korekta kosztów w przypadku zakupu na raty

Chociaż korekta kosztów z tytułu nieuregulowanych w terminie należności zniesiona została 1 stycznia 2016 roku, należy mieć na uwadze, że organy podatkowe mogą kontrolować księgi podatkowe do 5 lat wstecz. Co w sytuacji, gdy z kosztów wyksięgowano niezapłaconą część zobowiązania? Jeśli przedsiębiorca co miesiąc opłaca kolejne raty, za każdym razem do kosztów podatkowych może zaliczać opłaconą kwotę raty.

Zakup na raty – księgowanie odsetek

Wiele sklepów oferuje oprocentowanie 0% – nie jest to jednak normą. Co w przypadku, kiedy do rat dołączane są odsetki? Przede wszystkim należy pamiętać, że wówczas stanowią one koszt podatkowy, jednak do kosztów można zaliczyć je dopiero po ich opłaceniu. Zapłacone odsetki należy ująć w KPiR w 13 kolumnie i potraktować jako pozostałe wydatki. Odsetki księgowane są zazwyczaj za pomocą dowodu wewnętrznego, pod który podpinany jest dowód zapłaty. Zobacz też:
karta ewidencji czasu pracy praca przy komputerze rozliczenie zaliczki