Jeśli w fakturze pierwotnej pojawi się błąd, wystawiany jest dokument korygujący. Jakie mogą być przyczyny sporządzenia takiej faktury? Zostały one ujęte w ustawie o VAT w art. 106j ust. 1.

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Faktura korygująca wystawiana jest, jeśli po dokonaniu sprzedaży udzielana jest obniżka ceny. Sporządzić należy ją również, gdy dokonano zwrotu towaru lub nie wykonano usługi. Warto też pamiętać, że korekta niezbędna jest w przypadku dokonania zwrotu zapłaty lub zauważono pomyłkę którejś z pozycji faktury – przykładowo w cenie lub kwocie podatku.

Faktura korygująca – jakie informacje powinna zawierać

Dane, które powinna zawierać faktura korygująca uwzględnione zostały w ustawie o VAT w art. 106j ust. 2. Przede wszystkim musi znaleźć się w niej jednoznaczna informacja, że dokument jest korektą. Niezbędne jest też wskazanie przyczyny sporządzenia nowej faktury oraz jej numeru i daty wystawienia. Według przepisów nie należy pominąć tutaj również danych faktury pierwotnej – imienia i nazwiska oraz adresu podatnika i nabywcy, numeru NIP sprzedawcy, numery faktury, daty jej wystawienia oraz dokonania lub zakończenia dostawy towarów, a także nazwy towaru lub usługi.

Termin wystawienia faktury korygującej

Korektę należy wystawić w momencie zwrotu towaru od razu po stwierdzeniu błędu na dokumencie pierwotnym. Co jednak należy zrobić w sytuacji, gdy pomyłka nie zostanie wykryta? W przepisach VAT nie uwzględniono konkretnego terminu wystawienia faktury korygującej. Zważywszy, że dokumentacja sprzedaży powinna być archiwizowana przez 5 lat, można uznać, że w takim czasie trzeba też dokonać korekty. Zobacz też:
sprostowanie świadectwa pracy dofinansowanie z pfron kwota zmniejszająca podatek