Kalkulator wynagrodzeń daje możliwość przeliczenie kwoty brutto. Wystarczy wpisać kwotę netto należnego wynagrodzenia a kalkulator oszacuje całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę. 

Jak działa kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem. Przejdź do kalkulatora wynagrodzeń.