Honorowi dawcy krwi składając zeznanie roczne mogą skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu oddawanej krwi. Na czym polega ulga dla krwiodawców i kto właściwie może zostać honorowym krwiodawcą?

Kim jest honorowy dawca krwi?

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała bezpłatnie krew (także osocze lub inne składniki krwi) i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Kiedy można skorzystać z ulgi?

Zeznania roczne z ulgą z tytułu darowizny krwi mogą być składane przez podatników, którzy:
  • Oddali krew bezpłatnie,
  • Przekazali krew na cele krwiodawstwa, na rzecz jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi,
  • Rozliczają się z Urzędem Skarbowym na drukach PIT-37, PIT-36 i PIT-28, czyli z zastosowaniem skali podatkowej lub podatku płaconego od przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • Mają zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Wysokość ulgi dla honorowych krwiodawców

Wysokość odliczenia z tytułu darowizny krwi na cele krwiodawstwa jest uzależniona od tego, jak wiele krwi oraz osocza oddał honorowy krwiodawca. I tak, w przypadku mężczyzn maksymalnie w ciągu roku można oddać 2,7 litra krwi, kobieta natomiast do 1,8 litra. W przypadku osocza bez względu na płeć możliwe jest oddanie do 25 litrów rocznie. Przy czym ekwiwalent pieniężny za 1 litr oddanej krwi i osocza dla celów podatkowych jest jednakowy i wynosi 130 zł. W ten sposób mężczyzna maksymalnie może odliczyć w danym roku podatkowym kwotę 3601 zł z tytułu ulgi na krew, a kobieta w wysokości 3484 zł. Taxi Poznań Należy również pamiętać, że ulga na krew odliczana jest od dochodu i podobnie jak ulga na darowiznę w innej formie, również w tym przypadku obowiązuje limit ulgi. Maksymalnie można odliczyć 6% dochodu. Przy czym limit ten dotyczy wszystkich udzielonych przez podatnika darowizn w ciągu jednego roku podatkowego. Aby można było zatem odliczyć maksymalną wskazaną kwotę, dochód musiałby wynieść przynajmniej 60 017 zł. Zobacz też:
Płaca brutto netto
Katalog stron Talizmany LinkCentrum - nowoczesna baza stron www