Oddanie 1 %  podatku to prosty i skuteczny sposób na to, żeby pomóc wybranej przez siebie fundacji. W żaden sposób nie zwiększa to zobowiązania podatnika wobec fiskusa ale też nie zmniejsza należnego podatku. Pozwala jedynie inaczej nim rozporządzać. Wskazanie organizacji pożytku publicznego,  której chcemy przekazać część swojego podatku sprawia, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji.

Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1% podatku

Z tego przywileju mogą skorzystać podatnicy rozliczający się:
  • na zasadach ogólnych, czyli na według skali podatkowej,
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Jedyną grupą, która nie ma takiej możliwości są podatnicy rozliczający się na zasadzie karty podatkowej.

Jak wyliczyć kwotę, którą chcemy przekazać?

Kwota, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Co oznacza, że niezależnie od tego czy 1% wynosi 123,23 zł czy 123,93 zł należy przekazać kwotę w wysokości 123,20 zł.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP?

Procedura przekazania 1% podatku jest wyjątkowo prosta. Wystarczy w zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38, PIT-39) wypełnić rubrykę zatytułowaną "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP". Wypełniając zeznanie roczne należy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego (znajduje się na wykazie publikowanym przez MPiPS) oraz wysokość przekazywanej kwoty. W pozycji "Informacje uzupełniające" można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1% podatku. Tu należy wyraźnie wpisać: numer, nazwisko i imię podopiecznego. Wskazanie celu szczegółowego powoduje, że OPP otrzymuje nie tylko określoną sumę pieniędzy, ale również informację, na co powinna przeznaczyć dane środki. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy. Nie ma więc obowiązku samodzielnego wpłacania kwoty, którą wykazujemy w rocznym rozliczeniu PIT. Warto również dodać, że wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Zobacz też:
kalkulator wypłat