Otrzymanie darowizny wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Całkowicie zwolnieni z tego przykrego obowiązku może być tylko najbliższa rodzina.

Grupy podatkowe w przypadku darowizny

To czy będzie trzeba zapłacić podatek, zależy od tego, do której grupy podatkowej należą darczyńca i obdarowany. Grupy podatkowe zostały ustalone według stopnia pokrewieństwa. Podatek jest tym wyższy, im dalsze jest pokrewieństwo pomiędzy darczyńcą a obdarowywanym.

Grupa I to:

 • małżonek,
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
 • pasierb,
 • ojczym i macocha,
 • rodzeństwo,
 • teściowie,
 • zięć i synowa.

Grupa II to:

 • zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata),
 • rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie),
 • zstępni i małżonkowie pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków,
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków,
 • małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki).

Grupa III to:

 • wszystkie pozostałe osoby, niezaliczone do pozostałych grup.

Kwoty wolne od podatku

Dla każdej z grup podatkowych zostały ustalone kwoty darowizn, które nie muszą być zgłoszone do urzędu skarbowego, gdyż są wolne od podatku.
 • 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.
 • 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej.
 • 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Członkowie najbliższej rodziny są całkowicie zwolnieni z podatku od darowizny niezależnie od jej kwoty. W przypadku, gdy wartość darowizny jest wyższa niż 9 637 zł, należy zgłosić  w odpowiednim Urzędzie Skarbowym fakt nabycia darowizny.  Zgłoszenia należy dokonać na druku SD-Z2 w terminie do 6 miesięcy liczonych od dnia nabycia darowizny. Należy również pamiętać, że w przypadku darowizny pieniężnej pieniądze powinny zostać przelane na konto bankowe obdarowanego. Mogą być również przekazane za pośrednictwem poczty.

Wysokość podatku od darowizny

Skutki podatkowe w podatku od darowizn obejmują naliczenie tego podatku od kwoty darowizny ponad kwotę wolną od podatku.

Dla I grupy podatkowej podatek wynosi:

 • kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 3% darowizny nieobjętej zwolnieniem.
 • kwota nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł – podatek wynosi 308,30 zł + 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł.
 • kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł – podatek wynosi 822,20 zł + 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Dla II grupy podatkowej podatek wynosi:

 • kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 7% darowizny nieobjętej zwolnieniem.
 • kwota nadwyżki pomiędzy 10 278 zł a 20 556 zł – podatek wynosi 719,50 zł + 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł.
 • kwota nadwyżki od 20 556 zł – podatek wynosi 1 644,50 zł + 12% od nadwyżki ponad 20556 zł.

Dla III grupy podatkowej podatek wynosi:

 • kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 12% darowizny nieobjętej zwolnieniem.
 • kwota nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł – 1 233,40 zł plus 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł.
 • kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł – 2 877,90 zł + 20% od nadwyżki ponad 20 566 zł.
Zobacz też:
Skierowanie na badania lekarskie pracownika Przelicznik netto brutto zus płatnik
Katalog stron internetowych