Ulga na dzieci - od rozliczenia za rok 2015 zasady korzystania przez podatników z ulgi prorodzinnej uległy zmianie - sprawdź, jakie kwoty ulg przysługują obecnie oraz na jakich warunkach. Ulga na dzieci przysługuje podatnikom, którzy rozliczają się według skali podatkowej - czyli składający zeznania roczne na formularzach PIT-37 oraz PIT-36.

Ulga na dzieci - kwoty możliwe do odliczenia

Kwota ulgi, która przysługuje podatnikowi do odliczenia od kwoty podatku w danym roku podatkowym zależy od ilości dzieci, które uprawniają do skorzystania z niej:
    • pierwsze dziecko - 92,67 zł/miesiąc = 1112,04 zł/rok lub 0 zł, gdy podatnik przekroczy limit dochodów,
    • drugie dziecko - 92,67 zł/miesiąc = 1112,04 zł/rok,
    • trzecie dziecko - 166,67 zł/miesiąc = 2000,04 zł/rok,
    • czwarte lub kolejne dziecko - 225,00 zł/miesiąc = 2700,00 zł/rok.
katalog e-zwd.pl W przypadku, gdy podatnikowi przysługuje ulga tylko na jedno dziecko, to aby z niej skorzystać, to w przypadku rozliczenia indywidualnego jego dochód nie może przekraczać 56 tys. zł, natomiast w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem - dochód wspólny nie może przekraczać 112 tys. zł. Jeżeli kwoty te zostaną przekroczone, to ulga na jedno dziecko nie będzie przysługiwać. Dotyczy to natomiast jedynie sytuacji, gdy ulga na dzieci przysługuje z tytułu posiadania jednego dziecka - jeżeli więc podatnik posiada więcej dzieci, na które przysługuje ulga, to ten limit kwotowy już nie obowiązuje. Więc podatnik może rozliczyć ulgę na dzieci z tytułu wszystkich posiadanych potomków.

Ulga na dzieci - zwrot niewykorzystanej ulgi

Podatnik, który nie uzyskał w 2015 roku na tyle wysokiego dochodu, aby wykorzystać całą przysługującą mu ulgę na dzieci może wnioskować o zwrot niewykorzystanej ulgi. Zwrot tej części jest również ograniczony, a mianowicie przysługuje jedynie do wysokości rozliczonych w zeznaniu rocznym składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Należy pamiętać, że po sporządzeniu zeznania rocznego należy je dostarczyć elektronicznie, poprzez pocztę lub osobiście złożyć w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do 30 kwietnia 2016 roku. Zobacz też:
Niezapłacenie zaliczki podatku dochodowego w terminie Rozliczenie zaliczki Przelicznik brutto na netto
SEO OKatalog