Od stycznia 2016 roku zmieniło się wiele przepisów, w tym również przepisy określające przynależność do danego urzędu skarbowego ze względu na podatek od towarów i usług. Zmiana urzędu skarbowego dla VAT skutkuje tym, że może się okazać, że podatnik będzie zmuszony rozliczać VAT w innym niż do tej pory urzędzie - sprawdź, czy zmiana dotyczy też Ciebie.

Zmiana urzędu skarbowego dla VAT - jak było do końca 2015 roku

Do końca roku 2015 przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą na obszarze podlegający pod inny urząd skarbowy, niż jego miejsce zamieszkania, musiał się rozliczać w dwóch urzędach - dla VAT po adresie prowadzenia działalności, a dla podatku dochodowego po adresie zamieszkania. Wynikało to z ustawy o VAT: Art. 3 ust. 1 Ustawy o VAT "Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...)". Było to dość niewygodne dla przedsiębiorcy, ponieważ załatwiając różne sprawy musiał kontaktować się z dwoma różnymi urzędami.

Zmiana urzędu skarbowego dla VAT - jak jest od 2016 roku

Od stycznia 2016 roku wyżej wymieniony przepis ustawy o VAT został uchylony, w związku z tym właściwość urzędów skarbowych ustala się na podstawie przepisów ordynacji podatkowej: Art. 17 ust. 1 Ordynacji Podatkowej "Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika (...)". Więc w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych jest to duże ułatwienie, bo przedsiębiorca podlegać będzie pod jeden urząd skarbowy - ten sam ze względu na podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług. Zobacz też:
Pomniejszenie wymiaru urlopu a nieobecność w pracy Pensja brutto netto

Zmiana urzędu skarbowego dla VAT - nie składaj VAT-R!

W takim wypadku powstaje wątpliwość - czy ze względu na ewentualną zmianę urzędu skarbowego dla VAT podatnik zobowiązany jest do złożenia formularza aktualizującego VAT-R? Urzędy skarbowe nie mają tutaj wątpliwości - nie, ponieważ zmiana nie nastąpiła z woli lub z jakiejś czynności podatnika, tylko odgórnie, poprzez zmianę przepisów. Więc odnośnie tych zmian podatnik nie musi składać formularza VAT-R.

Zapraszamy do przeczytania - Jednolity plik kontrolny