W niektórych sytuacjach pomimo zwolnienia z VAT podatnik musi złożyć stosowną deklarację do Urzędu Skarbowego i zapłacić podatek VAT wynikający z tej deklaracji. Kiedy i w jakich sytuacjach podatnik jest zobowiązany do składania deklaracji VAT-8 i deklaracji VAT-9M?

Deklaracja VAT-8

Deklaracja VAT-8 przeznaczona jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi i w związku z tym nie składają deklaracji VAT-7,  czy VAT-7K, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów (WNT), importu usług, czy dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Obowiązek ten nie dotyczy jednak wszystkich podatników a tylko tych, w przypadku których całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego i w roku poprzednim kwoty 50 000 zł. Wówczas w miesiącu, w którym przekroczony został limit, przedsiębiorca musi naliczyć podatek VAT od nadwyżki oraz odprowadzić kwotę VAT na konto urzędu skarbowego. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli przedsiębiorca nie przekroczył ww. limitu, to nie ma obowiązku rozliczania transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i nie ma również obowiązku składania deklaracji VAT-8. Deklarację VAT-8 podatnicy zobowiązani są składać do 25. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W tym samym terminie należy również opłacić podatek należny, który z niej wynika. Zobacz też:
Rozliczanie delegacji smsapi mf e deklaracje kalkulator wynagrodzeń

Deklaracja VAT-9M

Deklaracja VAT-9M przeznaczona jest dla przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT w związku z czym nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D czy VAT-8, u których w danym miesiącu nie wystąpiły wewnątrzwspólnotowe nabycia, jednakże w danym miesiącu miał u nich miejsce import usług, bądź dostawa, dla których podatnik jest nabywcą. Przykładem importu usług może być nabycie przez polskiego podatnika usług reklamowych świadczonych przez zagraniczną firmę. Deklarację VAT-9M podobnie jak deklarację VAT-8 należy złożyć  do 25. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Polecamy do przeczytania - Jednolity plik kontrolny