PIT-11 jest formularzem, który zawiera informacje o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do 2 marca pracodawcy powinni przekazać swoim pracownikom informację Pit 11. Ci natomiast mają obowiązek rozliczyć się z urzędem. Czy pracownik musi się rozliczyć czy Urząd Skarbowy zrobi to za niego? 

Jak dostarczyć Pit 11 pracownikowi? 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują zasad doręczania tej informacji. Pit możemy więc przekazać w następującej formie:

  • osobiście - pracownik potwierdza odbiór deklaracji własnoręcznym podpisem 

  • listownie -  tu warto przygotować opcję z potwierdzeniem odbioru, w razie nieodebrania pracownika listu np. z powodu zmiany jego adresu pit 11 uważa się za doręczony, adnotację najlepiej przechowywać przez 5 lat w celach dowodowych. 

  • elektronicznie - tutaj deklaracja powinna być  podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, wzór deklaracji powinien być zachowany, dowodem dostarczenia deklaracji jest  elektroniczne potwierdzenie odbioru tej informacji.

Czy pracownik musi się rozliczyć czy zrobi to Urząd? 

Pracownik może otrzymać Pit 11 od kilku pracodawców z różnych źródeł. Wszystkie te kwoty pracownik powinien nanieść na Pit roczny ( Pit 37). Należy pamiętać, że pominięcie niektórych pozycji PIT-11 jak również nie rozliczenie podatku może dla pracownika rodzić konsekwencje w tym nawet kary finansowe.

Jeśli pracownik chce rozliczyć się sam bowiem posiada do odliczenia ulgi to powinien to zrobić we własnym zakresie. Jeśli jednak nie ma żadnych odliczeń wystarczy, że zatwierdzi wyliczenie roczne przygotowane przez urząd. Opcja e-PIT znajduje się na stronie https://www.podatki.gov.pl/, wystarczy, że pracownik wejdzie na ww. stronę zaloguje się ( albo poprzez profil zaufany) albo z użyciem kwoty dochodu i będzie mógł zobaczyć swoje rozliczenie roczne. Wówczas wystarczy, że zatwierdzi je i nie będzie już musiał przeprowadzać rozliczeń samodzielnie. 

Warto w tym przypadku posiadać profil zaufany bowiem logowanie jest wówczas szybkie i nie trzeba znać kwoty przychodu z poprzednich lat. Profil można założyć przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub też w jednostkach ZUS. Jeśli pracownik nie posiada profilu zaufanego aby móc sprawdzić wyliczony przez Urząd pit będzie potrzebował: 

  1. PESEL lub NIP i datę urodzenia

  2. kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017

  3. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 profil zaufany.

Pracodawca powinien przekazać pracowniom Pit 11 do końca lutego,a  maksymalnym terminem w 2020 roku jest 2 marca. Pracownik powinien rozliczyć się do 30 kwietnia. W przypadku, gdy PIT-37 nie zostanie przez niego zaakceptowany lub zmodyfikowany – uznaje się, że deklaracje te zostają złożone 30.04 w formie udostępnionej w usłudze Twój e-Pit.