Początek roku to okres rozliczeń z urzędami. Składając deklaracje za pracowników konieczne jest posiadanie przez nich numeru pesel. Tymczasem w przypadku cudzoziemców nie zawsze jest to łatwa sprawa.Czy pesel cudzoziemca jest wymagany? Jak go uzyskać?  

Pesel dla cudzoziemca na dwa sposoby

Numer pesel to nic innego jak  numer ewidencyjny nadawany osobie fizycznej pozwalający na jej identyfikację. Każdy  numer pesel jest unikatowy i jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Pesel cudzoziemca można uzyskać na dwa sposoby, posiadanie go jest o tyle ważne, że pozwala na korzystanie z praw na takich samych zasadach jak w przypadku polskich obywateli.

Numer PESEL nadawany jest w urzędach gminy, a w wyjątkowych sytuacjach – w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy np. w przypadku kiedy cudzoziemiec nie pracuje lub też siedziba pracodawcy znajduje się poza granicami Polski. Numer pesel cudzoziemiec może uzyskać na dwa sposoby:

  1. Z urzędu

  2. Na wniosek 

Jeśli cudzoziemiec, który mieszka w Polsce ma możliwość zameldowania się to wówczas automatycznie otrzyma numer pesel. Wystarczy, że zamelduje się w Polsce powyżej 30 dni i numer pesel zostanie mu nadany z urzędu. Jeśli jednak cudzoziemiec nie ma możliwości zameldowania się w Polsce pozostaje mu druga opcja, a mianowicie powinien złożyć stosowny wniosek. Złożenie wniosku jest darmowe. 

Brak zameldowania - czy otrzymanie pesel jest możliwe? 

Problem pojawia się wówczas kiedy nasz obcokrajowiec nie posiada adresu zameldowania i nie ma możliwości się zameldować. Nie wyklucza go to całkowicie z otrzymania numeru pesel, w tym przypadku konieczne jest złożenie przez niego wniosku do urzędu. Złożenie wniosku wymaga podania odpowiedniej podstawy prawnej. We wniosku należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL — powinien wskazać tę podstawę podstawę prawną, którą następnie należy wpisać do wniosku. 

Przede wszystkim jednak należy w tej kwestii upewnić się czy dany wniosek spełnia wymogi formalne aby nie został on odrzucony. 

Gdzie uzyskać numer pesel cudzoziemca ?

Pesel cudzoziemca można uzyskać: 

  • w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania (tam gdzie cudzoziemiec chce się zameldować lub jest zameldowany),

  • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba  pracodawcy — jeśli cudzoziemiec  nie może się zameldować,

  • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) — jeśli cudzoziemiec nie pracuje albo pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Stanowisko Ministerstwa Finansów jest takie, że każdy obcokrajowiec powinien mieć nr PESEL i z takim identyfikatorem powinien się rozliczać, dlatego też ważne jest aby podjąć działania w tym kierunku. Co ciekawe pracodawcy radzą sobie na ten moment z rozliczeniem deklaracji rocznych np. pit 11 wpisując zamiast numeru pesel ciąg cyfr „9999999999”. Od 2021 roku nie będzie już takiej możliwości.