Koronawirus to temat, który ostatnio jest bardzo mocno poruszany. Nic dziwnego nie jest to już zagadnienie, które Polaków nie dotyczy. Pierwsze przypadki zachorowań odnotowana także i w naszym kraju. 5 marca ZUS wydał informację dotyczącą kwarantanny i izolacji w przypadku choroby oraz określił prawo do świadczeń chorobowych. Co to oznacza? Czy kwarantanna i izolacja są płatne? 

Kwarantanna i izolacja 

Zgodnie z informacją podaną 5 marca na stronie ZUS za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak podaje ZUS prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko.

Ważne!
Decyzję o izolacji lub kwarantannie można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS dopiero po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Kiedy izolacja lub kwarantanna?

Jeśli dana osoba jest zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego wówczas zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP.  To ta decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Może zaistnieć sytuacja kiedy w trakcie kwarantanny lub izolacji lekarz wystawi danej osobie zwolnienie lekarskie, wtedy to zaświadczenie będzie stanowiło podstawę do wypłaty świadczeń chorobowych, jednak tak jak wspomniano już sama decyzja jest wystarczająca do wypłaty chorobowego.

Ważne!
W przypadku gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Kwarantanna lub izolacja dziecka - co wtedy?

Zgodnie z informacją podaną przez ZUS Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest więc traktowana analogicznie jak choroba dziecka

Co ważne prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.