Początek roku to czas planowania urlopu. Jak wiemy plan urlopu ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników. Planowanie urlopu to bardzo ważna kwestia zarówno dla samych pracowników jak i pracodawcy, harmonogram urlopów nie może bowiem zaburzać normalnego toku pracy. Jak zaplanować urlop w 2020 roku

Plan urlopowy - czy jest obowiązkowy? 

Plan urlopów powinien uwzględniać, że każdy pracownik ma prawo do  corocznego,nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Tworzenie planu urlopowego jest obowiązkowe, chyba że w przedsiębiorstwie nie istnieje zakładowa organizacja związkowa. Podobnie jest w przypadku, kiedy taka organizacja działa i zgodzi się na to, by pracodawca planu urlopowego nie sporządzał. Wówczas pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem. Plan urlopu podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy, najczęściej jest to forma pisemna.

 

Do kiedy należy sporządzić plan urlopów?

Plan urlopów powinien zostać sporządzony przed początkiem okresu, który będzie obejmował. Zatem jeśli mowa o rocznym planie urlopowym, terminem granicznym jest 31 grudnia poprzedniego roku. Plan urlopu może być jednak sporządzony na krótszy okres czyli np. plan półroczny czy kwartalny. Co ciekawe plan może powstać odrębnie dla każdego działu firmowego osobno i również taki podział jest dopuszczalny. Co ciekawe w przypadku gdy plan urlopowy nie został stworzony na czas (czyli gdy rozpoczął się już okres, którego miałby dotyczyć), pracodawca nie może w tym okresie odmówić podwładnemu skorzystania z urlopu.

Święta w 2020 a plan urlopu 

Plan urlopu warto oprzeć o występujące w danym roku dni świąteczne. W roku 2020 wypada 113 dni wolnych od pracy, z czego 13 z nich stanowią święta - czyli dni wolne ustawowo. Święta w 2020 roku to:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia 2020 r.) oraz II dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia 2020 r.). Są to święta wypadające w sobotę. Pracodawca za te święta ma obowiązek oddać pracownikowi inny dzień wolny od pracy w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło dane święto.